CallMe

Heeft u vragen?

+31 313 655 259

Excelleren middels performance management

Excellereren, een samentrekking van excelleren en accelereren. Als mensen kunnen excelleren nemen de bedrijfsprestaties versneld toe. Het één is het gevolg van het ander. Informed Decisions staat voor beide begrippen en zorgt dat deze samenkomen. Zo komen wij tot effectief performance management.
 

Bereik uw doelstellingen door uw mensen te laten excelleren!

Driekwart van de implementatietrajecten waarbij het management vooraf een beleid formuleert, heeft niet het beoogde resultaat. Hoe vergroot je de kansen op een succesvol verandertraject? Mensen en hun kennis maken het verschil. Haal het beste uit uw medewerkers, ontwikkel hun kennis en betrokkenheid om tot optimale resultaten te komen. Effectieve samenwerking tussen mensen is de allesbepalende succesfactor om duurzaam doelstellingen te bereiken. Duurzaam in de zin van blijvend verankerd in de organisatie. Dat is performance management.


Performance Management

Wij bieden een beheerinstrument en methode voor performance management.
Informed Decisions geeft adviezen en biedt oplossingen die gebaseerd zijn op gericht onderzoek. Ons onderzoek haalt de informatie rechtstreeks op bij de bron: bij uw mensen. Uw medewerkers staan immers in dagelijks contact met de klant of zijn onderdeel van het werkproces. Het geeft u een beter inzicht in daar waar de schoen nu echt wringt.

 

Wij begeleiden vervolgens bij de implementatie. Resultaatgericht. Daarvoor hanteren wij de Prosci ADKAR® verandermethode. Het betrekken van de medewerkers staat hierbij centraal. Geïmplementeerde oplossingen zullen resulteren in blijvende verbeteringen binnen uw organisatie. Effectief (corporate) performance management, gerealiseerd door de eigen mensen in uw organisatie.
 

Onze aanpak kenmerkt zich door originaliteit, duurzaamheid, duidelijkheid en transparantie. Dit zijn onze kernwaarden.

 

Wilt u een Informed Decision maken? Neem contact met ons op en wij informeren u graag.
 

Informed Decisions   -   Let your people excel

Ons team
Emiel Vaes

Emiel Vaes


Hij leidt gerichte veranderingen. Is snel in staat om inzichtelijk te maken waar de schoen wringt. Een pragmatisch en breed georiënteerd interim manager met ruime ervaring in strategievorming en beleidsbepaling. 

Ons team
Rene Mutter

Rene Mutter


Zijn ervaring ligt op het gebied van (strategische) projectinkoop, aanbesteden, contracteren en contract- en risicomanagement. Een strategisch, conceptueel denker en in staat om 'out of the box' te denken. 

Ons team
Hans Tabbers

Hans Tabbers

 

Met meer dan 20 jaar internationale ervaring heeft hij als doel mensen aan het denken te zetten en onbekende gebieden te laten verkennen. Als mens georiënteerde interim-manager tilt hij het liefst anderen naar hogere prestaties.

Ons team
Colette Vaes

Colette Vaes


Zij is de expert op het gebied van kwantitatieve én kwalitatieve analyse, vooralsnog toegepast in outsourcingrelaties. Ook organisatieproblematiek, strategische vraagstukken en HR thema’s behoren tot haar expertisegebied. 

RTL-Z ondernemerszaken zocht Informed Decisions op. Wat vinden wij van het feit dat er een insourcingstrend zichtbaar is? Outsourcen of toch maar weer zelf doen?

 

Lees meer >>

Referenties
cogas_logo.JPG
Cogas - Performance verbeteringen

Samen naar betaalbare performance.


Piet Grootenboer - Directeur Cogas Kabel Infra BV
“Hans heeft op een praktische wijze en in korte tijd de belangrijkste thema’s in kaart gebracht waaraan door Cogas gewerkt moet worden. Heldere informatie en gedragen conclusies op basis van geobjectiveerde meningen.''
LogoDichterbij_220x115.jpg
Dichterbij - Outsourcingstraject

Uitvoering van een outsourcingstraject ICT diensten.


Marco Arts, Manager ICT
"Emiel Vaes heeft geholpen deze samenwerking te initiëren en vorm te geven door een goede functionele uitvraag op te stellen, te sturen op de mentale contractering en meetbaar te maken waar we staan en vooral ook waar nog aan te werken."
enexis_logo.png
Enexis - Projectbeheersing

Regie op de uitvoering van projecten.


Gerard Boumans, Manager Project Management Office
“Emiel heeft met ons een praktische invulling gegeven aan het volwassenheidsmodel en hij heeft met zijn “projectiviteitsscan” in korte tijd de belangrijkste thema in kaart gebracht waaraan gewerkt moet worden. Heldere conclusies mét draagvlak: het waren o
Algemene voorwaarden | DisclaimerWebsite: internetbureau JDI internet professionals