CallMe

Heeft u vragen?

+31 62 05 69 773

Disclaimer


Informed Decisions B.V., hierna te noemen Informedd, is in geen geval, nalatigheid onbeperkt inbegrepen, aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook; (onbeperkt) inbegrepen is directe, bijzondere indirecte schade of gevolgschade die kan ontstaan als gevolg van of in verband met de toegang tot, het gebruik, de capaciteit of het oproepen van de website van Informedd of in verband met de koppeling aan andere websites, ook indien Informedd is gewezen op de mogelijkheid van een dergelijke schade.

Onder website wordt verstaan alle webpagina’s van www.informedd.nl waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein Informedd. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, downloaden en van diensten gebruik maken.

Het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen,
e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen. Hiermee bedoelen wij elke andere vorm van misbruik waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

De inhoud van de website van Informedd is volledig auteursrechtelijk beschermd (alle rechten voorbehouden). Het downloaden of printen van afzonderlijke pagina’s en/of delen van de website van Informedd is toegestaan voor zover noch de verwijzingen naar copyright noch andere wettelijk beschermde vermeldingen worden verwijderd. Indien u software of andere gegevens van de website van Informedd download of op een andere wijze reproduceert, blijven alle eigendomsrechten van Informedd. Het (volledig of gedeeltelijk) reproduceren, versturen (elektronisch of op andere wijze), wijzigen, koppelen of gebruiken van de website van Informedd voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Informedd is verboden.

De informatie die wordt gepubliceerd op de website van Informedd houdt noch een verzoek in noch een aanbod of een advies tot aankoop.

Informedd doet alles wat in haar vermogen ligt om de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie te waarborgen, maar doet geen toezeggingen ten aanzien van de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie en de meningen op haar website. De informatie en meningen op de website van Informedd worden door Informedd uitsluitend ter beschikking gesteld voor privégebruik en voor informatiedoeleinden; zij kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De gegevens op de website van Informedd zijn geen hulpmiddelen om beslissingen te nemen over welke kwesties dan ook.

Informedd geeft geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet voor de juistheid van de informatie en de meningen die via de website kunnen worden verspreid.

Indien u bepaalde links activeert op de website van Informedd, verlaat u in bepaalde gevallen de website van Informedd. Informedd heeft de sites die gekoppeld zijn aan de website van Informedd niet gecontroleerd en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hun inhoud, de daarop aangeboden producten, diensten of andere content.

De website van Informedd is niet bestemd voor personen die vallen onder een jurisdictie welke de publicatie respectievelijk de toegang tot de website van Informedd verbiedt (op grond van de nationaliteit van de betreffende persoon, haar woonplaats of om andere redenen). Personen voor wie dergelijke beperkingen gelden, hebben geen toegang tot de website van Informedd. Informedd behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.

Informed Decisions

Villa Klein Dreijen
Stationsweg 46
6861 EJ Oosterbeek

T: +31 62 05 69 773
E: info@informedd.nl

KvK 52233901
IBAN: NL06 RABO 0158089286
 

 

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy beleid Website: internetbureau JDI internet professionals