CallMe

Heeft u vragen?

+31 313 655 259

IDSOURCING

 

In hoeverre haalt u het beste uit uw partnerships met strategische leveranciers?

In toenemende mate richten bedrijven zich op hun core-competenties en maken in hun eigen waarde keten gebruik van diensten van derden. Derden die zich daarin gespecialiseerd hebben. Derden waarmee men, afhankelijk van de aard en type diensten, een afhankelijkheidsrelatie creëert en die dan ook structureel gemanaged moet worden.

 

Informed Decisions heeft IDSOURCING ontwikkeld. IDSOURCING zorgt voor focus op gezamenlijke doelstellingen en naleving van eenduidige, afgesproken werkwijzen. Het transparant en objectief duiden en bespreekbaar maken van verschillen in belevingen bij partijen leidt tot een open en effectieve communicatie. Dit resulteert in verbetering in wederzijds begrip voor elkaar, verbetering van de relatie, verbetering in de resultaten en uiteindelijk tot vertrouwen. Dit zijn de ingrediënten voor een duurzaam strategisch partnerschap en een betere grip op de sourcingslifecycle.

 

IDSOURCING ondersteunt u in de gehele uitbestedingscyclus. Een cyclus die begint vanuit de business met het helder verwoorden van de doelstellingen en eindigt met het vaststellen of de beoogde baten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Een dienst die bovendien altijd een gezonde relatie tussen partijen centraal zet en toegevoegde waarde levert aan uw bedrijf en uw klant.

 

Informed Decisions

Villa Klein Dreijen
Stationsweg 46
6861 EJ Oosterbeek

T: +31 313 655 259
E: info@informedd.nl

KvK 52233901
IBAN: NL06 RABO 0158089286
 

 

Algemene voorwaarden | DisclaimerWebsite: internetbureau JDI internet professionals