CallMe

Heeft u vragen?

+31 62 05 69 773

Onze werkwijze

Informed Decisions hanteert een methodologie om organisaties duurzaam te laten verbeteren. De methode is zo succesvol omdat deze gebruik maakt van twee belangrijke componenten.
 

Enerzijds gebruikt Informed Decisions de Performance Improvement Tool (PIT) waarmee op detailniveau informatie vergaard wordt. De informatie wordt aangeleverd door de mensen uit uw eigen organisatie, zij weten immers als geen ander waar het goed gaat of waar de schoen wringt. Analyses op deze informatie verschaft ons het inzicht en biedt de oplossingsrichtingen aan om uw bedrijfsprestaties te verbeteren. Dit levert u de informatie, nodig om besluiten te nemen die leiden tot het hoogste rendement en tegelijkertijd breed gedragen worden in de organisatie.
 

Anderzijds bestaat onze methodiek uit een veranderkundige aanpak. Waar Prince2 een geaccepteerde methode is voor projectmanagement, is Prosci een methode voor veranderkunde. Onze gecertificeerde verandermanagers hanteren de Prosci ADKAR® methode om de beoogde veranderingen in de organisatie te realiseren.
 

Door de combinatie van de Prosci ADKAR® methode én het feit dat de mensen zelf aan de wieg hebben gestaan van de oplossingsrichting via de PIT, zal het beoogde resultaat eerder bereikt worden. Medewerkers zijn betrokken en een breder draagvlak is gecreëerd voor de gewenste oplossingsrichting.
 

Informed Decisions bewaakt voor u de voortgang van de verbeterinitiatieven door regelmatig een vinger aan de pols te houden. Hiermee toont u behaalde successen. Hierdoor versnelt het verander- en adoptieproces. Een voortschrijdend inzicht ontstaat en u kunt bijsturen waar dat nodig blijkt te zijn.

 

Fasering

Onze aanpak, gebaseerd op de kwaliteitsbeheercyclus (PDCA) van Deming, is in vijf fasen opgedeeld:

 

3 V’s: Vertrouwen, Vakmanschap en Verbinden

Transparantie en openheid zijn van vitaal belang. Dat vormt het fundament voor vertrouwen. Alleen door het direct betrekken bij én verbinden van het vakmanschap van uw eigen mensen aan gezamenlijke doelen en samenwerking in de wijze van werken, zal een organisatie in staat blijken de dynamiek van de omgeving bij te houden, lees: succesvol te zijn. Verbeteren is sturen op gedrag en dat is en blijft mensenwerk.

Informed Decisions

Villa Klein Dreijen
Stationsweg 46
6861 EJ Oosterbeek

T: +31 62 05 69 773
E: info@informedd.nl

KvK 52233901
IBAN: NL06 RABO 0158089286
 

 

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy beleid Website: internetbureau JDI internet professionals