CallMe

Heeft u vragen?

+31 62 05 69 773

Emiel Vaes

Managing Partner Informed Decisions

De rode draad door mijn carrière wordt bepaald door het vormgeven van en leiding geven aan gerichte veranderingen (‘guided change’) ten gevolge van bijvoorbeeld gewenste kwaliteitsverbeteringen binnen een (ICT-)dienstverlening, klantgericht werken, (EU) uitbestedingsactiviteiten, de invoering van nieuwe systemen en technologieën of proceswijzigingen.Ik ben een breed georiënteerde interim manager en heb ruime ervaring met strategievorming en beleidsbepaling. Voldoening haal ik vooral uit de pragmatische voorbereiding, contractering en de ‘lean’ implementatie van aangepast beleid in de onderliggende (veranderings-) programma’s.Bruggenbouwer

Ik  breng focus aan door belangen af te stemmen en stuur vervolgens op het gezamenlijk gedefinieerde resultaat. In mijn bewezen aanpak en werkwijze creëer ik transparantie en betrekt nadrukkelijk de medewerkers. Ik ontwikkel leiderschap en creëer betrokkenheid. Zo bouw ik bruggen en leg het fundament voor een effectieve sturing op de gewenste verbetering.

Als Profit and Loss (P/L) of project budget verantwoordelijke ben ik bekend met de facetten en uitdagingen van het financiële management. Ik heb een technisch achtergrond (telecommunicatie, elektronica en informatica). Gecombineerd met bedrijfskundige vervolgopleidingen (0.a. MBA, NIMA) en mijn ervaringen stelt dit mij in staat om gemakkelijk te communiceren met stakeholders van diverse niveau’s en functionele disciplines.

Al met al ben ik een creatief, resultaat gedreven, communicatief vaardig en mens georiënteerd leider van het succesvolle team, met oog voor de persoonlijke groei en ambities van een organisatie en haar medewerkers


Passie
Al ruim twintig jaar houd ik me met de kwaliteit en professionaliteit van uitbestede (ICT) diensten bezig. Storend is het om te constateren hoeveel uitbestedingsrelaties eindigen in een vechtrelatie in plaats van een gezond professioneel partnership. Discussies en escalaties over dienstprestaties en daaraan gerelateerde boetes kleuren de (verstoorde) relatie. Dat wil ik veranderen.
Ik heb me met Informed Decisions ten doel gesteld te werken aan professionelere samenwerkingsrelaties volgens Rijnlands model, gericht op wederzijds vertrouwen, door het vakmanschap te stimuleren en door het verbinden naar een gezamenlijk doel en werkwijze.

Emiel over Informed Decisions
Informed Decisions begeleidt gerichte veranderingen waarbij de betrokkenheid van de mensen centraal staat. Met behulp van een artificial intelligence SaaS applicatie zijn wij zijn in staat snel inzichtelijk te maken waar de schoen nu echt wringt. Zo helpen we leidinggevenden bij hun besluitvorming en ondersteunen we organisaties bij gerichte strategische implementaties. Resultaatgericht. 

Persoonlijke expertise- en/of aandachtsgebieden 

Emiel Vaes
Emiel Vaes

"Ik wens zelf te begrijpen voor begrepen te worden."

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy beleid Website: internetbureau JDI internet professionals