CallMe

Heeft u vragen?

+31 313 655 259

Emiel Vaes

Managing Partner Informed Decisions

De rode draad door mijn carrière wordt bepaald door het leiden van gerichte veranderingen (‘guided change’) als gevolg van bijvoorbeeld uitbestedingsactiviteiten, de invoering van nieuwe technologieën of start-ups. Ik ben een breed georiënteerde interim manager en heb ruime ervaring met strategievorming en beleidsbepaling. Voldoening haal ik vooral uit de pragmatische voorbereiding, contractering en de ‘lean’ implementatie van aangepast beleid in de onderliggende (veranderings-) programma’s.Bruggenbouwer

Ik breng een focus aan door belangen af te stemmen en stuur vervolgens aan op het gezamenlijk gedefinieerde resultaat. Ik wens zelf te begrijpen voor begrepen te worden. Ik betrek mensen bij onderzoek en besluitvorming. Zo creëer ik draagvlak, bouw ik bruggen en leg ik het fundament voor een effectieve sturing. Ik kom tot mijn recht in situaties van hoog belang en hoge nood. Ik ben een pragmatist en zal dan ook gefaseerd naar haalbare, gedragen doelstellingen streven.

Al met al ben ik een creatief, resultaat gedreven, communicatief vaardig en mens georiënteerd leider van het succesvolle team, met oog voor de persoonlijke groei en ambities van een organisatie én haar medewerkers.

Passie

Al ruim twintig jaar houd ik me met de kwaliteit en professionaliteit van uitbestede (ICT) diensten bezig. Storend is het om te constateren hoeveel uitbestedingsrelaties eindigen in een vechtrelatie in plaats van een gezond professioneel partnership. Discussies en escalaties over service levels en daaraan gerelateerde boetes kleuren de relatie. Dat wil ik veranderen.
Ik heb me met Informed Decisions ten doel gesteld te werken aan professionelere samenwerkingsrelaties volgens Rijnlands model, gericht op wederzijds vertrouwen, door het vakmanschap te stimuleren en door het verbinden naar een gezamenlijk doel en werkwijze.

Emiel over Informed Decisions

Informed Decisions begeleidt gerichte veranderingen waarbij de betrokkenheid van de mensen centraal staat. Onze aanpak geeft op detailniveau inzichten in draagvlak en te verwachten weerstand. Wij zijn in staat snel inzichtelijk te maken waar de schoen nu echt wringt. Zo helpen we leidinggevenden bij hun besluitvorming en ondersteunen we organisaties bij gerichte strategische implementaties. Resultaatgericht. Centraal hierbij staan de (vak)mensen die het moeten doen: als zij slagen, slaagt ook de organisatie in haar doelstellingen.

Persoonlijke expertise- en/of aandachtsgebieden
 

Emiel Vaes
Emiel Vaes

"Ik wens zelf te begrijpen voor begrepen te worden."

Algemene voorwaarden | DisclaimerWebsite: internetbureau JDI internet professionals