CallMe

Heeft u vragen?

+31 62 05 69 773

René Mutter

Managing partner Informed Decisions

Mijn ervaring ligt met name op het gebied van (strategische) projectinkoop, aanbesteden, contracteren en contract- en risicomanagement. Ik heb een gedegen kennis van inkoop & contracting strategieën. Mijn focus ligt op het gebied van (civiele) werken in de energiesector en de IT. Ik heb ruime ervaring met het inrichten en begeleiden van (Europese) aanbestedingsprocessen (w.o. de concurrentiegerichte dialoog), commerciële (internationale) contractvorming en het inrichten van contract- en vendormanagement.


Out of the box denker
Ik ben een strategisch en conceptueel denker, in staat om ‘out of the box‘ te denken. Dynamisch en actie gedreven. Sensitief met een probleemoplossend vermogen en een snel integrerend karakter.

Brede ervaring
Mijn gedegen ervaring heb ik opgedaan in verschillende functies rondom project inkoop: van legal counsel tot project manager. Zowel in profit als non-profit organisaties. Voorbeelden zijn het adviseren van Stadverwarming Purmerend (SVP) inzake de contractstrategie voor het gehele Energie Transitie Project van SVP. Nog steeds geef ik uitvoering aan de daaruit voortvloeiende aanbestedingen, het contracteren van de verschillende partijen en het contract- en riskmanagement. 

Daarnaast ben ik sinds enige tijd betrokken bij TenneT, bij de aanbestedingen rondom de bouw van de windmolenparken op zee. Ik geef mede richting aan een (vernieuwde!) inkoopstrategie en draag zorg voor een juiste juridiche procedures.

René over Informed Decisions
Vorig jaar ben ik als managing partner toegetreden tot Informed Decisions, omdat ik een meerwaarde zag in het op artificial intelligence SaaS applicatie die zij hanteren. Onze aanpak maakt het mogelijk om snel te zien waar de schoen wringt, waar risico's zitten, om daarna een vinger aan de pols te houden. Er kan gericht worden gestuurd én bijgestuurd. De aanbestedingsrisico's nemen af, de slaagkansen voor het project nemen toe, de faalkosten voor aannemers nemen af.
De betrokkenheid van mensen staat centraal in de succesvolle uitvoering van projecten. Deze filosofie, ‘hard managen’ met aandacht voor de menselijke kant, staat centraal staat binnen Informed Decisions.

Persoonlijke expertise- en/of aandachtsgebieden

Rene Mutter
Rene Mutter

"De filosofie, managen met aandacht voor de menselijke kant, staat centraal binnen Informed Decisions."

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy beleid Website: internetbureau JDI internet professionals