CallMe

Heeft u vragen?

+31 313 655 259

René Mutter

Managing partner Informed Decisions

Mijn ervaring ligt met name op het gebied van (strategische) projectinkoop, aanbesteden, contracteren en contract- en risicomanagement. Ik heb een gedegen kennis van inkoop & contracting strategieën. Mijn focus ligt op het gebied van (civiele) werken in de energiesector en de IT. Ik heb ruime ervaring met het inrichten en begeleiden van (Europese) aanbestedingsprocessen (w.o. de concurrentiegerichte dialoog), commerciële (internationale) contractvorming en het inrichten van contract- en vendormanagement.


Out of the box denker

Ik ben een strategisch en conceptueel denker, in staat om ‘out of the box‘ te denken. Dynamisch en actie gedreven. Sensitief met een probleemoplossend vermogen en een snel integrerend karakter.

Brede ervaring

Mijn gedegen ervaring heb ik opgedaan in verschillende functies rondom project inkoop: van legal counsel tot project manager. Zowel in profit als non-profit organisaties. Mijn laatste functie betrof het adviseren van Stadverwarming Purmerend (SVP) inzake de contractstrategie voor het gehele Energie Transitie Project van SVP. Momenteel geef ik uitvoering aan de daaruit voortvloeiende aanbestedingen, het contracteren van de verschillende partijen en het contract- en riskmanagement. 

Daarnaast heb ik onlangs de provincie Overijssel geadviseerd met betrekking tot de inhuur van interim-professionals en adviesdiensten. In dat kader heb ik een marktonderzoek uitgevoerd en op basis van de resultaten de provincie geadviseerd. Nadat het advies was overgenomen, heb ik vervolgens ook de aanbesteding begeleid, evenals het contracteren. De implementatie vindt momenteel plaats. Dit zijn mijn meest recente ervaringen.

René over Informed Decisions

Vorig jaar ben ik als managing partner toegetreden tot Informed Decisions, omdat ik een meerwaarde zag in het instrumentarium dat zij hanteren. Middels informatie op detailniveau kan ik evalueren om vervolgens te evolueren. En daarbij de stakeholders, lees: mensen, daadwerkelijk te betrekken. Onze aanpak maakt het mogelijk om snel te zien waar de schoen wringt en daarna een vinger aan de pols te houden. Er kan gericht worden gestuurd én bijgestuurd.
De betrokkenheid van mensen staat centraal in de succesvolle uitvoering van projecten. Dit is wat ik tijdens mijn carrière heb geleerd. Deze filosofie, ‘hard managen’ met aandacht voor de menselijke kant, staat centraal staat binnen Informed Decisions.

Persoonlijke expertise- en/of aandachtsgebieden

Rene Mutter
Rene Mutter

"De filosofie, managen met aandacht voor de menselijke kant, staat centraal binnen Informed Decisions."

Algemene voorwaarden | DisclaimerWebsite: internetbureau JDI internet professionals