Resultaten accelereren
als mensen excelleren.

Door competenties, verwachtingen en ambities bij elkaar te brengen is een organisatie in staat om de omzet te verhogen, de kosten te reduceren en de prestaties te optimaliseren. Effectieve samenwerking tussen mensen is dé allesbepalende succesfactor om duurzaam doelstellingen te bereiken. Excellerator geeft u de informatie uit uw organisatie om effectieve samenwerking en dus operational excellence te bereiken.

3 Redenen waarom u Excellerator moet gebruiken.

Mensen en hun kennis maken het verschil. Haal het beste uit uw medewerkers. Effectieve samenwerking vereist dat doel en gewenste werkwijze helder zijn. De ‘werkvloer’ weet als geen ander hoe de vork in de steel zit. Vergroot hun betrokkenheid om tot optimale resultaten te komen. Excellerator geeft u de informatie uit uw organisatie om effectieve samenwerking en dus operational excellence te bereiken.

Reden 1:

Onze consultancy best practices gecombineerd met de Excellerator’s 360° input van medewerkers en slimme algoritmes geeft u 4 keer betere informatie voor een gedegen besluitvorming.

Reden 2:

Excellerator berekent in realtime de prioriteiten en how-to’s voor de organisatie, de afdelingen en alle individuen.

Reden 3:

Excellerator stelt u in staat prestaties structureel te verbeteren. Periodieke metingen (PDCA) zorgen voor continuous improvement.

Ontdek het gemak van Excellerator.

Met een kwalitatieve aanpak onderzoekt Excellerator de huidige situatie, identificeert knelpunten en stelt de noodzakelijke acties vast voor verbetering. Excellerator levert u de informatie nodig om besluiten te nemen die leiden tot het hoogste rendement. De investering in Excellerator leidt tot versnelling en het eerder realiseren van de beoogde doelstellingen.

Lees meer over ons 5 stappenplan >

Diverse assessments

Wij zijn ervan overtuigd dat volwassen beheer- en/of leveringsprocessen in hoge mate garant staan voor een kwalitatief goed product of dienst. Wij willen dan ook een bijdrage leveren aan het streven naar operationele excellentie, waarbij we nadrukkelijk de mensen van de werkvloer betrekken: zij zijn het immers die het moeten doen. Uitgewerkte toepassingsgebieden treffen we aan bij het aanbesteden en managen van de sourcingslifecyle, zowel bij ICT diensten als grote infrastructurele werken. Maar de Excellerator ondersteunt ook bij leiderschap en teamontwikkeling in samenwerking met onze partner Mission Command. Maar de inzet is niet beperkt tot deze uitgewerkte assessments. Neem contact op als u eigen onderzoeken wil laten ontwerpen.

Geen Gedoe Onderzoek

Service Level Agreements (SLA) zijn ‘uit’. Ze missen de aansluiting met de buitenwereld. Afspraken op basis van eindgebruikers ervaring (een eXperience level Agreement-XLA) vervangt de SLA. Een dienstverlening voldoet als de medewerkers op de werkvloer “Geen Gedoe” ervaren door niet of slecht werkende ICT-infrastructuur. Het productiviteit verlies blijft tot een minimum beperkt. Een focus op de eindgebruikerservaring geeft een helder gezamenlijk doel, is meetbaar én blijkt een structureel beheerinstrument voor de service managers voor het beheersen van de service lifecycle.

Procesvolwassenenheid

Het resultaat van een (uitbestede)dienst wordt bepaald door een effectieve samenwerking op gedefinieerde ‘voortbrengings- of beheerprocessen’. Van die processen zijn vele uitstekend gedocumenteerde standaarden of best practices voorhanden . Maar we moeten er wél naar handelen. Hoe vaak laat de adoptie en zelfs de intentie te wensen over? Waar spelen angsten en ego’s een te dominante rol? De Excellerator maak inzichtelijk wat het misgaat en waar te verbeteren valt in de ICT projecten. Bij de grote complexe werken wijst Synotion’s Navigator de weg naar operationele excellentie.

Team Performance

Performance Management is de core van onze diensten. Natuurlijk richten we ons op doelgerichte en effectieve samenwerking volgens heldere procesafspraken. Maar aan de basis van alles staat een team in de context van een missie. Zij bepalen uiteindelijk het succes. Een team floreert bij een sterke leiderschapstijl binnen een team dat onderling kan vertrouwen op elkaars vakmanschap. Samen met Mission Command hebben we de “Team Ontwikkelings Monitor” ontwikkeld. Zo wordt de teamontwikkeling periodiek op de voet gevolgd. Mensen zitten immers beter in de wedstrijd als de score wordt bijgehouden!

Ik heb een eigen idee voor de Excellerator!

Binnen mijn organisatie wil ik ruimte maken voor duurzame, geïmplementeerde oplossingen. Effectief (corporate) performance management, gerealiseerd door onze eigen mensen.

Informed Decisions – Passie en Diensten

Performance management

Performance Management, resultaatgericht realiseren en behe(e)r(s)en is de core business van Informed Decisions. Ons werkterrein ligt enerzijds op het uitbesteden van (ICT) diensten en anderzijds op de uitbesteding van grootschalige infrastructurele werken, vooral in de energiesector.

Onze jarenlange ervaring heeft geleidt tot een specifieke visie, leiderschap, en de ontwikkeling van ondersteunende SaaS tooling. Wij willen bovenal een bijdrage leveren aan langdurige gezonde samenwerkingsrelaties rondom de uitbestedingslifecycle (sourcing life cycle). Mensen maken het verschil.

Passie en overtuiging

Onze passie is om een blijvende verandering te bewerkstelligen. Vanuit het Europese denken. Vanuit vertrouwen in het individuele vakmanschap, mensen verbinden in een aan bedrijfsdoelstellingen gekoppelde waardeketen. Gedreven streven naar een effectieve samenwerking.

Wij zijn ervan overtuigd dat ‘oude’ problemen niet worden opgelost in de wereld waarin ze zijn gecreëerd. Inspiratie en toekomstgericht denken is essentieel. Maar hoe de toekomst er ook uitziet, mensen zullen er altijd een belangrijk ontwerp criterium én bron van inspiratie blijken. Betrek ze dus bij hun toekomst. Transparantie, objectiviteit en vertrouwen zijn sleutelwoorden wil inspiratie voor een visie voet aan de grond krijgen.

Onze specialiteit

  • Sourcing beleid en strategie;
  • Contracteren en contract management (ook EU aanbestedingen);
  • (IT) Governance & alignment, inrichten en inregelen van de regie functies;
  • Optimaliseren van samenwerking, Mediation;
  • Project- & Portfoliomanagent;
  • Dienstenketen management, denken in het XLA dienstenmodel;
  • Multi-vendor management;
  • Verander management, transitie management, adoptie management;
  • Teamcoaching, motivatie en empowerment;
  • Crisis management in project en programma’s.

Ons team

Informed Decisions wordt gevormd door Emiel Vaes en René Mutter. Wat we waarom doen en wat onze specialiteiten zijn is hierboven al genoemd. Misschien dat we een beetje eigenwijs overkomen, maar we laten ons leiden door een aantal kernwaarden.

Originaliteit: wij staan open en kijken met een frisse blik naar de organisatie.

Duidelijkheid: geen jargon, heldere taal en overzichtelijke rapportages. Alleen door inzicht te hebben in alle relevante informatie kunnen juiste oordelen worden gevormd en goede besluiten worden genomen.

Transparantie, openheid en directheid staan bij ons hoog in het vaandel: dit is de basis voor vertrouwen.

Duurzaamheid: veranderingen zijn blijvend verankerd in de organisatie door een vergroot draagvlak en het meenemen van de ‘people factor’.

Emiel Vaes
Emiel Vaes
René Mutter
René Mutter