In 5 stappen naar een optimaal bedrijfsresultaat

Excellerator meet niet alleen de organisatorische prestatie, maar is ook een effectief en efficiënt beheersinstrument om veranderingen en verbeteringen door te voeren. De organisatorische prestatie die door Excellerator wordt gemeten en geanalyseerd kan rekenen op draagvlak. De informatie komt immers uit de organisatie zelf en is geen interpretatie van het management. Ergo, indien verbeterd moet worden geeft Excellerator aan voor welke verbeteringen het grootste organisatorische draagvlak bestaat, maar ook voor welke niet.

In het streven naar continue verbetering is de Kwaliteitscirkel van Deming een hulpmiddel. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. Die vier activiteiten zijn: Plan, Do, Check, Act.

Zó geeft Excellerator invulling aan de check-activiteit:

 

Ik heb een eigen idee voor de Excellarator!

Binnen mijn organisatie wil ik ruimte maken voor duurzame, geïmplementeerde oplossingen. Effectief (corporate) performance management, gerealiseerd door onze eigen mensen.