User Experience als bepalende KPI

Voorbeeld Hoofd Overzicht van een Geen Gedoe Onderzoek

In toenemende mate wordt het IT landschap “verSaaSt”. De werkplek diensten komen uit de cloud. De “microsoft cloud”. Individuele leveranciers van de traditionele werkplek diensten kunnen zich dan ook amper meer onderscheiden met “hun” SLA. Tijd voor “the next level”. Sturen op eindgebruikers ervaring met als basis de eXperience level agreement.

Welke leverancier zorgt proactief voor “Geen Gedoe” met de ICT werkplek?

Continuïteit, veilig werken, schaalbare verrekenmodellen en flexibiliteit zijn standaard geworden. Eigenlijk randvoorwaarden. Maar wat merkt een medewerker? Deze wil gewoon Geen Gedoe met ICT. Waar men ook werkt, op welk moment en met welk device: men moet gewoon toegang hebben tot de ICT omgeving, met één inlogcode  (beschikbaarheid). En als men al toegang heeft moeten de applicaties wel presteren. Opstarten, veelvuldige handelingen in applicaties, beeld en geluid faciliteiten… het moet gewoon lekker vlot werken. Tot slot: als beschikbaarheid en prestaties uitblijven moet men snel geholpen kunnen worden. Op deze 3 dimensies “meet” Excellerator de eindgebruikerservaringen ten opzichte van een vooraf overeengekomen Geen Gedoe Score: de overall leidende en contractueel vastgelegde  KPI.

Excellerator is een SaaS applicatie. Het maakt gebruik van een survey aanpak waarbij de vragen/antwoorden niet de traditionele Likert schaal volgen maar volgens een Guttmanschaal werken. Er worden geen meningen geïnventariseerd maar feiten geturfd. Concreet en verifieerbaar. Respondenten geven 2 antwoorden op dezelfde vraag: wat ervaar je nu en wat zou je over x maanden verbeterd willen zien? Daarnaast is er tussen leverancier en klant een doelscore overeengekomen – het gewenste antwoordenlijstje. De meetlat, de kwaliteit van de diensten zoals die per onderdeel op de werkvloer ervaren moeten worden. De opgetelde scores bepalen de KPI. Excellerator zit vol slimme algoritmes en geeft in heldere dashboards (naast de huidige en door medewerkers gewenste score) aan WAAR bij WIE WAT verbeterd dient te worden om op de doelscore te bereiken. Het geeft de onbetwiste service verbetervoorstellen op een presenteerblaadje en biedt de mogelijkheden om in direct contact met de eindgebruiker(s) te komen. Periodiek herhaald biedt het Geen Gedoe Onderzoek een onmisbaar PDCA beheerinstrument voor leverancier en klant. Op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Het Geen Gedoe Onderzoek is beschikbaar voor enkele euro’s per named user per maand en wordt minimaal voor een jaar afgenomen.

Ja, ik wil mijn processen optimaliseren!

Os mos excepel laborro iunt maxim derferupta derci dolo of catia quo quas nusae. Piste nonse- quatur aceribus volorrum esed quiam faccull icidus, simet et autas secearu ptatem rem re est, es rendera tisque parchilis.

Neem contact op